LifecyclePlan - family on a mountain view

 

 

Welkom bij

Allianz Lifecycle Pension Plan

Je werkgever is zich ervan bewust dat het wettelijk pensioen in België mogelijk niet hoog genoeg is om zorgeloos van je oude dag te genieten. Daarom heeft hij je aangesloten aan het Allianz LifeCycle Pension Plan opdat je tijdens je pensioen je huidige levensstandaard kan behouden. Dit pensioenplan is dan ook essentieel voor jou en evolueert mee op het ritme van je leven. Als het daarnaast ook een interessant rendement oplevert, kan je met een gerust hart naar je pensioen uitkijken.

 

Waarom heeft je werkgever voor Allianz LifeCycle Pension Plan gekozen?

Hoe werkt Allianz LifeCycle ?

Allianz LifeCycle Pension Plan volgt een eenvoudig principe: hoe verder weg van de pensioendatum, hoe hoger het toegestane aandeel van rendementsgerichte beleggingen. Hoe langer de beleggingshorizon, hoe meer tijd er is om te herstellen van prijsschommelingen (geen garantie). Naarmate het pensioen van de werknemer nadert, dient de portefeuille steeds meer te worden gericht op zekerheid. Daarom wordt de belegging in dit plan doelgericht defensiever volgens de fases in het leven van elke werknemer.

 

Allianz LifeCycle Pension Plan Moderate

Om te winnen is er een goede verdediging nodig

Je werkgever heeft voor de LifeCycle Moderate gekozen met een beperkt risico, een belegging die zoekt om risico en rendement evenwichtig te combineren.

 

Je werkgever draagt het volledige financiële risico.

Moderate profile

Allianz LifeCycle Pension Plan Growth

Weet kansen te benutten

Je werkgever heeft voor de LifeCycle Growth gekozen om meer rendement te behalen en is daarbij bereid meer risico te nemen.

 

Je werkgever draagt het volledige financiële risico.

Growth profile

De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door de verzekeraar. Hiervoor is de verzekeraar echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die beschikbaar is. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas van toepassing vanaf 1 januari 2023. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de informatie die reeds beschikbaar is en kan nog gewijzigd en/of aangevuld worden vanaf 1 januari 2023.

Durf gerust. Met Allianz aan je zijde