Lifecleplan key visual

  

Allianz Lifecyle Pension Plan Moderate

 • Een evenwichtige mix

Samenstelling van uw LifeCycle

Ontdek in onderstaande grafiek hoe de samenstelling van uw investering evolueert in de tijd.

Jaren tot pensioen
Fondsen in portefeuille

Type fonds

Type
Type
Percentage
 • EB Target Volatility 4

  Gemengd fonds dat voornamelijk in obligaties belegt

  Bauss, Cordula

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt afwisselend in internationale aandelenmarkten en in de markt van de euro-obligaties. De fondsbeheerders hanteren een kwantitatieve benadering: ze beleggen minder in aandelen als de markt bijzonder volatiel is, en meer als de markt weinig volatiel is. In het algemeen streven ze naar een rendement dat vergelijkbaar is met dat van een gemengde portefeuille die voor 15% belegt in internationale aandelen en voor 85% in euro-obligaties met een middellange looptijd.

 • EB Target Volatility 8

  Gemengd fonds met een evenwichtige spreiding van aandelen en obligaties

  Bauss, Cordula

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt afwisselend in internationale aandelenmarkten en in de markt van de euro-obligaties. De fondsbeheerders hanteren een kwantitatieve benadering: ze beleggen minder in aandelen als de markt bijzonder volatiel is, en meer als de markt weinig volatiel is. In het algemeen streven ze naar een rendement dat vergelijkbaar is met dat van een gemengde portefeuille die voor 50% belegt in internationale aandelen en voor 50% in euro-obligaties met een middellange looptijd.

 • EB Global Equities ESG

  Aandelenfonds voor internationale duurzaam beheerde bedrijven

  Money, Giles

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich in de wereldwijde aandelenmarkt op bedrijven in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.

 • EB Target Volatility 12

  Gemengd fonds dat zich op aandelen concentreert

  Bauss, Cordula

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt afwisselend in internationale aandelenmarkten en in de markt van de euro-obligaties. De fondsbeheerders hanteren een kwantitatieve benadering: ze beleggen minder in aandelen als de markt bijzonder volatiel is, en meer als de markt weinig volatiel is. In het algemeen streven ze naar een rendement dat vergelijkbaar is met dat van een gemengde portefeuille die voor 75% belegt in internationale aandelen en voor 25% in euro-obligaties met een middellange looptijd.

 • EB Global Bonds ESG

  Het fonds is een gediversifieerde, actief beheerde portefeuille van internationale vastrentende effecten die zijn geselecteerd in overeenstemming met het ESG-screeningproces (Environmental, Social and Governance ? milieu, maatschappij en goed bestuur) dat is ontwikkeld door PIMCO. Het fonds belegt voornamelijk in een wereldwijd gediversifieerde portefeuille van obligaties met Investment Grade rating, op basis van ESG-gebaseerde uitsluitings-, evaluerings- en engagement beslissingen.

 • EB Target Absolute Return

  Het beleggingsbeleid van het fonds bestaat erin om inkomsten te genereren met behoud van het oorspronkelijk belegde bedrag door een brede beleggingsaanpak in inkomsten genererende obligaties. Het fonds gebruikt hiervoor meerdere wereldwijde obligatiemarkten en de vele analytische mogelijkheden en sectorexpertise van PIMCO om het risico van hoge rendementsbeleggingen te beperken. Deze aanpak streeft permanent hoge inkomsten op lange termijn na.

Op 9/12/2020

Durf gerust. Met Allianz aan je zijde